ToCoMoje

Wygodne zarządzanie paragonami w smartfonie

paragon przechowywany w aplikacji

Czym jest paragon?


Paragon to nic innego jak kieszonkowej wielkości dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego towaru. Najczęściej spotykanym jest paragon fiskalny, który – jak sama nazwa wskazuje – generowany jest przez sprzedawców posiadających kasy fiskalne, prawnie zobowiązanych do jego przekazania. Na gruncie polskim pierwszą nowoczesną kasą fiskalną był ELZAB (model Xcel 261) z oprogramowaniem DOS.

To, co powinno znaleźć się na każdym paragonie fiskalnym, w sposób dokładny określa rozporządzenie ministra finansów. Wśród obowiązkowych informacji, jakie widzimy na paragonach, znajdują się przede wszystkim: imię i nazwisko sprzedającego lub jego nazwę, adres punktu sprzedaży (lub siedziby usługodawcy), NIP, numer kolejny wydruku, numer kolejny paragonu fiskalnego, numer kolejny kasy, datę i czas (dokładną godzinę) sprzedaży, nazwę towaru lub usługi, cenę jednostkową towaru lub usługi, ilość i wartość sprzedaży, wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatkowych, wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, łączną kwotę podatku i łączną kwotę należności, logo fiskalne oraz oznaczenie waluty. Zobacz, co oznaczają poszczególne oznaczenia na paragonie.

paragon

Wydawanie paragonów jest istotnym elementem każdej transakcji kupna-sprzedaży, do którego dużą wagę powinni przywiązywać zarówno usługodawcy, kupujący, jak i władze publiczne. Te ostatnie, za pośrednictwem rozmaitych akcji, kampanii i loterii paragonowych, zachęcają do zachowywania paragonów i „wymuszają” na przedsiębiorcach jego wydawanie. Ma to w szczególności na celu efektywną ściągalność podatku VAT oraz zapewnianie uczciwej konkurencji na rynku. Co ciekawe, z tych właśnie powodów w niektórych państwach, np. we Włoszech, funkcjonuje prawny obowiązek zabierania paragonu ze sklepu czy innego miejsca świadczenia usług. Warto więc zachowywać sklepowe rachunki, bo oprócz oczywistych korzyści jakie to dla nas niesie, przyczyniamy się w ten sposób do rozwoju krajowej gospodarki.